WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1650 - 1699

1650

image062_1.jpg

De Duitse arts Timaeus von Güldenklee (1600-1667) meldde in zijn 'Casus Medicinalis' casussen van extreem overgewicht. De beschrijving van de symptomen verschilde niet zoveel van de huidige, de patiënten waren kortademig en beperkt in hun bewegingsmogelijkheden. Bovendien hadden ze dikwijls ook hartfalen, hartkloppingen en beroertes. Von Güldenklee beschreef een 37-jarige patiënt die zo dik was dat hij zijn paard niet meer kon beklimmen zonder hulp. Ook had hij constant last van ademnood. Een andere patiënt was boekhandelaar en kon geen trappen meer beklimmen. Von Güldenklee adviseerde hem een dieet en schreef hem een paar medicijnen voor. Het ging de boekhandelaar beter, maar toen hij de behandeling stopte herwon hij vrij vlug zijn oorspronkelijk gewicht en kort daarna stierf hij.

1650

image025.jpg

De Britse arts Tobias Venner (1577-1660) gebruikte als eerste de term 'obesitas'.

1669

De Franse wiskundige Gilles Personne de Roberval (1602-1675) vond de bovenschalige balans met twee armen uit, beter gekend als Static Enigma, die later als voorbeeld voor het ontwerpen van andere balansen zou dienen.

image006_2.png
 
De balans van Roberval werkte volgens het hefboomprincipe. De weegposities werden door de parallelle raamconstructie horizontaal gehouden. Door de wrijving van de constructie-assen was haar nauwkeurigheid niet bijzonder groot. De balans werd vooral in de handel gebruikt. Groot voordeel was dat het wegen niet beïnvloed werd door de plaats waar de producten op de balans werden geplaatst. Op de ene schaal werden de te wegen voorwerpen gelegd, op de andere zoveel gewichten tot beide schalen in evenwicht kwamen.

image007_2.png

In het Franse historisch stadje Roberval met 366 inwoners, werd in 2005 een reusachtige weegschaal onthuld als eerbetoon aan Gilles Personne de Roberval. Het monument is 2m20 hoog en zes meter lang.

1670


De Deense arts Thomas Bartholinus (1616-1680) rapporteerde over een tienjarig meisje dat meer dan negentig kilo woog. Ze werd als attractie tentoongesteld op beurzen en was zo zwaar dat ze niet kon lopen. 

1680

image050_3.jpg

Een schilderij uit 1680 van de Spaanse kunstenaar Juan Carreno de Miranda (1614-1685) waarop een vrij corpulent meisje staat afgebeeld dat vermoedelijk het Prader-Willi syndroom had.

image031.jpg

Dat syndroom werd in 1956 voor het eerst beschreven door de Zwitserse pediaters Andrea Prader (1919-2001) (foto), Alexis Labhart (1916-1994) en Heinrich Willi (1900-1971). Nu weten we dat het een gevolg is van een genetische afwijking, de oorzaak is het ontbreken van een klein stukje erfelijke informatie op chromosoom.

extad/peakflowmeter.be