WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

2006

2006

Health Information Technology (HIT) bood een kader om het uitgebreide informatiebeheer over gezondheid en de veilige uitwisseling tussen consumenten, leveranciers, de overheid en de kwaliteitsentiteiten en verzekeraars te omschrijven. Health Information Technology (HIT) werd algemeen aanzien als het meest belovende middel voor het verbeteren van de kwaliteit, de veiligheid en de efficiëntie van de gezondheidszorg. De doelstellingen voor een breed en consistent gebruik van HIT waren:

  1. Het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheidszorg

  2. Het voorkomen van medische fouten

  3. Het verlagen van de kosten van de gezondheidszorg

  4. Het verbeteren van de bestuurlijke efficiëntie

  5. Het verminderen van het papierwerk

  6. Het uitvouwen van de toegang tot betaalbare zorg

Deze interoperabele gezondheid kon voor een verbetering van de individuele patiëntenzorg zorgen, maar zou ook veel voordelen brengen voor de volksgezondheid:

  1. Vroege opsporing van de uitbraak van infectieziekten.

  2. Verbeterde opsporing van chronische ziekten.

  3. Evaluatie van de gezondheidszorg op basis van de waarde wat mogelijk werd door het verzamelen van vergelijkbare geïdentificeerde prijs- en kwaliteitsinformatie.

2006

Symptomat werd ontwikkeld als een medisch programma dat de klachten van patiënten aan diagnoses koppelde. Diagnostic Robot kon enkele duizenden vragen stellen en de kunstmatige logica achter de machine vergeleek de antwoorden met gekende medische kennis. De robot gaf een complexe analyse van de verzamelde informatie over symptomen en vergeleek de antwoorden met de door de arts beschreven waarden. Daarna produceerde het een lijst van alle mogelijke aandoeningen die met de symptomen overeenkwamen. Het programma gebruikte een kunstmatige intelligentie om vragen te beantwoorden. Dit computer ondersteunde diagnose-instrument werd aan de Universiteit van Gulam Khan in 2006 door dokter Aleksandr Kavokin (1970-) ontwikkeld als educatief experiment.

2006

STD Wizard was een openbaar expertsysteem voor het bepalen van aanbevolen screeningstesten, vaccinaties en evaluaties, die verband hielden met seksueel overdraagbare aandoeningen. De informatie was gebaseerd op de richtlijnen voor de behandeling van seksueel overdraagbare aandoeningen van de Centers for Disease Control and Prevention. De STD Wizard draaide in een webbrowser en het programma stelde een reeks vragen die verband hielden met demografische gegevens, gedragingen en symptomen. Er waren meer dan honderd mogelijke vragen, maar gewoonlijk werden er slechts twintig gesteld. De precieze vragen waren afhankelijk van de antwoorden van de gebruiker, sommige vragen werden enkel aan vrouwen gesteld, andere enkel aan mannen.

Typische vragen:

Demografie:   Hoe oud ben je in jaren?
Gedrag:          Had je de afgelopen 6 maanden meerdere seksuele partners?
Symptomen:   Heb je een branderig gevoel tijdens het plassen?

Na deze vraagstelling, toonde het programma een lijst met aanbevelingen, verbonden aan screening tests, vaccinaties en evaluaties.

Typische aanbevelingen.

Screening:   bijvoorbeeld HIV-test
Vaccinaties: bijvoorbeeld Hepatitis B-vaccinatie
Evaluaties:   bijvoorbeeld “Vraag wegens je uitslag in de loop van de week medische hulp”

2006

In de periode tussen 2006 en 2010 groeide het HIT op de Chinese markt jaarlijks met 25 tot 30%. Eind 2006 stegen de Chinese investeringen in gezondheidsinformatiesystemen met bijna 16% tot 5,8 miljard RMB. Dit bedrag vertegenwoordigde ongeveer 0,5% van de totale waarde van 866 miljard RMB dat het land aan gezondheidszorg uitgaf. De omvang van de markt zou in 2010 naar verwachting stijgen tot 15 miljard RMB .

2006

In de Verenigde Staten werd telegeneeskunde uitgebreid met een teletherapie verbeteringsprogramma voor cognitieve vaardigheden bij schoolkinderen. Tele-audiologie was een andere groeiende toepassing.

2006

Washington subsidieerde het Cancer Control Telehealth Network Native People voor het ontwikkelen van een Telehealth netwerk tussen zes Indiaanse stammen op het platteland van West-Washington.

2006

 

De World Health Imaging, Telemedicine and Informatica Alliance (WHITIA) werd in 2006 opgericht als een wereldwijde non-profit organisatie voor health technology. WHITIA wilde op hoog niveau strategische relaties uitbouwen met niet-gouvernementele organisaties, vernieuwers uit de beeldindustrie en academische instellingen om zinvolle, duurzame, diagnostische technologie te leveren aan achtergestelde gemeenschappen wereldwijd.

extad/peakflowmeter.be