WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

2005

2005

 

In 2005 werd in de Verenigde Staten het 'American National Standards Institute Healthcare Information Technology Standards Panel' opgericht als onderdeel van de inspanningen van Office of the National Coordinator for Health Information Technology (ONC-HITSP) om de interoperabiliteit in de gezondheidszorg te bevorderen door het harmoniseren van informatie over de standaarden van de gezondheidstechnologie. HITSP werd rond Use Cases georganiseerd met profielen van specifieke interoperabiliteit behoeften, als belangrijke prioriteiten vastgesteld door AHIC. De bedoeling van de organisatie was gemeenschappelijke elementen vinden binnen elke Interoperability-specificatie.

2005


De non-profit organisatie Colorado EKG Repository, Inc (COEKG) werd in 2005 opgericht door een vrijwilligersgroep van artsen, patiënten, advocaten, politici en internet professionals. COEKG is een onafhankelijk project geleid door de Colorado Medical Society om onpartijdig, non-profit toezicht en begeleiding te bieden voor de ontwikkeling van een veilige ECG uitwisselingsservice aan kritieke patiënten die zich bij de spoedgevallendiensten en Community Health Clinics van Colorado aanboden. Het prototype van COEKG had tot doel geavanceerde connectiviteit te vergemakkelijken tussen de gezondheidszorgentiteiten. De voorstanders verwachtten dat hun ervaring zou helpen bij de standaardisering van gegevensuitwisseling tussen elektronische medische dossiers (EMD). COEKG implementeerde een subset van het berichtenprotocol van de Continuity of Care Record (CCR). Aangesloten patiënten en gezondheidsspecialisten zouden in staat zijn om veilig en betrouwbaar toegang te krijgen tot klinische point-of-care informatie. Verschillende zorgaanbieders en patiënten pleitten voor snelle ontwikkeling van de EMR interconnectiviteit en geloofden dat de COEKG inspanningen naar alle medische dossiers moest uitgebreid worden. Critici hekelden de idee uit angst dat de bescherming van de privacy nooit een aanvaardbaar peil zou bereiken. Medische dossiers en de bijbehorende identificatie van demografische gegevens lagen bijzonder gevoelig en was privé informatie. Elke poging om overdracht van medische dossiers via het internet toe te laten moest voldoen aan de HIPAA regelgeving.

2005

 

In de Verenigde Staten werd C-Tools 2.0 ontwikkeld, een innovatief 'Personal Digital Assistant' softwarepakket dat artsen en hun personeel hielp bij het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van kanker. Het was beschikbaar op de C-Tools website en werd door de American Cancer Society verspreid en gefinancierd door hun Futuring and Innovations Program. C-Tools 2.0. bood directe toegang tot recente informatie over kanker en was gratis voor iedereen die actief was in de gezondheidszorg. Na enkele maanden van beta-testen, werd het op 8 februari 2005 vrijgegeven voor download.

2005

Het Centrum voor e-Health stelde zich tot doel om in Australië en Azië het gebruik van telegeneeskunde uit te breiden. Het was in het Lions Eye Institute van het Australische Perth gevestigd. In augustus 2005 werd het Centrum opgestart door Geoff Gallop (1951-), de toenmalige Premier van West Australië. Zijn regering droeg 2,25 miljoen Australische dollar bij aan het project. De projecten van het Centrum waren de ontwikkeling van een draagbare digitale beeldvormingsapparaat dat tele-oftalmologie (retinale en de voorste segment beeldvorming), dermatologie, otholaryngologie en tandartsapplicaties inhield die een diagnose van een ziekte of aandoening op afstand toeliet. Professor Kanagasingam Yogesan was directeur van het centrum..

2005

In de Verenigde Staten verscheen AB 354 (Cogdill), hoofdstuk 449, statuten van 2005, waarin het verbod verlengd werd met de eis van een face-to-face contact tussen een zorgverlener en een patiënt voor Medi-Cal bij diensten van tele oftamologie en tele dermatologie.

extad/peakflowmeter.be