WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

2001

Vanaf eind jaren '90 implementeerde Frankrijk een aantal programma’s waardoor het niet alleen in Europa maar ook wereldwijd tot de koplopers behoort in Telegeneeskunde. Frankrijk aanvaardde de aanbevelingen van de Europese Commissie om voor de hulpdiensten een gemeenschappelijk telefoonnummer te installeren. Met 112 had elk lid van de EU hetzelfde noodnummer. Een belangrijke mijlpaal was de oprichting van het Europese Instituut voor Telegeneeskunde in Toulouse in 1989, dat nauw betrokken was bij een aantal Europese en internationale telegeneeskunde-projecten.

Enkele van deze projecten:

  1. Het aanleren van passende telecommunicatiesystemen aan professionals in de gezondheidszorg.

  2. Onderzoek met het oog op het harmoniseren van opleidings- of onderzoeksprogramma's over telegeneeskunde.

  3. Chirurgische ingrepen met behulp van op afstand bestuurde robots.

  4. Geautomatiseerde en multi-user-gerichte bundeling van digitale orthopedische procedures.

Nadien ondernam Frankrijk nog heel wat stappen om de toepassingen in de telegeneeskunde uit te breiden .

In 2001 werd via telegeneeskunde een operatie uitgevoerd, waarbij een chirurg in New York de galblaas verwijderde van een patiënt in het Franse Straatsburg.

De medisch directeur van Frans Guyana ondertekende een overeenkomst met het Centre national d'études spatiales (CNES), om een medisch Tele-consultatie-systeem op te starten, dat de afgelegen gebieden van Frans Guyana zou dekken. Met dat doel werkten het CNES zeer nauw samen met het MEDEcine Spatiale (MEDES) en het Centre Hospitalier Andree Rosemon de Cayenne.

In Singapore werd een nieuw 'home-based telemedicine network' opgestart, dat via televisie of computer een back-end-facturatie en -administratie gebruikte. Eind 2001 moesten alle woningen in Singapore aangesloten zijn op het SingaporeOne network.

In 2001 introduceerde men voor het eerst waardevolle internet-applicaties voor neuro-psychologische revalidatie van cognitieve stoornissen.

Cyber-medicine.org ontsproot uit het innovatief en intellectueel partnership tussen Sheila Moriber Katz (1938-), Professor Pathology and Laboratory Medicine aan de Allegheny University of the Health Sciences, en Kim Solez (1946-) Professor Experimental Pathology van het Department of Laboratory Medicine and Pathology aan de University of Alberta. Hun cyberMedicine joint venture werd in 2001 bedacht en volledig via het internet uitgevoerd. De relatie tussen beide Professoren was vooral virtueel, hoewel ze elkaar in de jaren 1970 leerden kennen in een laboratorium van het Johns Hopkins Hospital van Baltimore, Maryland. Hun professionele samenwerking is het e-prototype van productieve interacties via het internet. De eerste grote doorbraak voor Sheila Moriber Katz was dat ze de oorzaak van de veteranenziekte ontdekte tijdens de eerste uitbraak van 1976. Voor Kim Solez was de verwoestende aardbeving van Yerevan in 1988 een keerpunt, dat resulteerde in honderden gevallen van acuut nierfalen. Tijdens die aardbeving in Armenië werd het NASA Space Bridge-satelliet communicatiesysteem voor het eerst voor medische doeleinden gebruikt. Meteen een belangrijke voorloper van telegeneeskunde gebaseerd op internet.