WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

2001

2001

Sedert het eind van de jaren '90 implementeerde Frankrijk een aantal programma’s waardoor het niet alleen in Europa maar ook wereldwijd tot de koplopers in Telegeneeskunde behoorde. Frankrijk aanvaardde de aanbevelingen van de Europese Commissie om een gemeenschappelijk Europees oproepnummer voor hulpdiensten te implementeren. Met het nummer 112 had ieder lid van de EC hetzelfde gemeenschappelijk noodnummer. Een belangrijke mijlpaal was de oprichting in Toulouse van het Europese Instituut voor Telegeneeskunde in 1989, dat nauw betrokken werd bij een aantal Europese en internationale telegeneeskunde projecten.

Sommige van deze projecten waren:

  1. Het aanleren van passende telecommunicatiesystemen aan professionals in de gezondheidszorg.

  2. Onderzoek met het oog op het harmoniseren van opleiding- of onderzoeksprogramma's voor telegeneeskunde.

  3. Chirurgische ingrepen met behulp van op afstand bestuurde robots.

  4. Geautomatiseerde en multi-user-gerichte bundeling van digitale orthopedische procedures.

Frankrijk ondernam nadien nog heel wat stappen om de toepassingen van de telegeneeskunde uit te breiden.

2001

In 2001 werd via telegeneeskunde een operatie uitgevoerd, waarbij de chirurg in New York de galblaas verwijderde van een patiënt in het Franse Straatsburg.

2001

De medisch directeur van Frans Guyana ondertekende een overeenkomst met het Franse Nationaal Centrum voor Ruimtevaartstudies om een medisch Tele-consultatie systeem op te starten dat de afgelegen gebieden in Frans Guyana zou dekken. Met dat doel werkten het CNES, MEDES (MEDEcine Spatiale) en het Centre Hospitalier Andree Rosemon de Cayenne (CHC) samen.

2001

In Singapore werd een nieuw 'home-based telemedicine network' opgestart om via de televisie of een computer een back-end-facturering en -administratie te gebruiken. Eind 2001 moesten alle woningen in Singapore aangesloten zijn op het SingaporeOne network.

2001

Waardevolle internet applicaties voor neuropsychologische revalidatie van cognitieve stoornissen werden voor het eerst geïntroduceerd in 2001.

2001

Cyber-medicine.org sproot voort uit een innovatief intellectueel partnership tussen dokter Sheila Moriber Katz en dokter Kim Solez. Hun cyberMedicine joint venture werd in 2001 bedacht en volledig via het internet uitgevoerd. Hun relatie was voornamelijk virtueel, hoewel ze elkaar in de jaren 1970 voor het eerst leerden kennen in een laboratorium van het Johns Hopkins Hospital. Hun professionele samenwerking is een e-prototype van productieve interacties via het internet. De eerste grote doorbraak voor Sheila Moriber Katz was haar ontdekking van de oorzaak van de veteranenziekte tijdens de eerste uitbraak in 1976. Voor Kim Solez was de verwoestende aardbeving van Yerevan in 1988 een keerpunt, wat resulteerde in honderden gevallen van acuut nierfalen. Tijdens die aardbeving in Armenië werd voor het eerst het NASA Space Bridge satelliet communicatiesysteem gebruikt voor medische doeleinden, meteen een belangrijke voorloper van de op internet gebaseerde telegeneeskunde.

extad/peakflowmeter.be