WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1870-1879

1870

De Franse fysioloog Paul Bert (1833-1886) leverde belangrijke bijdragen in de ontwikkeling van meettoestellen voor de ademhaling. Bijvoorbeeld voor het registreren van abdominale drukverschillen tijdens de ademhaling, of voor het registreren van de ademhalingsbewegingen op de borst. Hij ontwierp ook toestellen voor onderzoek op dieren

Vanaf 1870 werden emfyseem en chronische bronchitis duidelijk omschreven als ziekten, die aan de afbraak van longweefsel gerelateerd zijn. Dat resulteert in een progressie van de ziekte, met hyperinflatie van de longen als gevolg.

In het Nederlandse medisch tijdschrift 'De Huisdokter' verscheen een tekening met als onderschrift:

Is het longenwindzucht of niet?

Blaest uw patient de kaars uit: Geen longenwindzucht

Blaest uw patient de kaars niet uit: Wel longenwindzucht

Waarbij het woordje longenwindzucht duidde op emfyseem.

In 1870 vond men de Georg Ebers Papyrus uit 1.500 v.C. met voorschriften voor meer dan 700 aandoeningen. In Egypte werd astma behandeld met een op een steen verhitte kruidenmix, waarvan de patiënt de dampen moest inademen.

1872

De spirometer van Louis Casella (1812-1897), een Britse fabrikant van thermometers en barometers, werd in de 'British Medical Journal' als volgt omschreven:

"Dit bewonderenswaardig instrument mag succesvol onder de aandacht van de beroepsgroep worden gebracht, maar speciaal voor diegenen waarvan de praktijk en het onderzoek voornamelijk gericht zijn op het onderzoek van de ademhalingsvoorwaarden. Door zijn omvang en gewicht beperkte het gebruik van de bekende Hutchinson spirometer zich hoofdzakelijk tot openbare instellingen en dat enkel voor patiënten die gemakkelijk naar de machine konden gebracht worden. Het nieuwe, hier geïllustreerde en zeer mooi ontworpen toestel is makkelijk draagbaar en buitengewoon efficiënt, het is gebouwd volgens het principe van Casella's gevoelige luchtmeter, die voor het eerst gebouwd werd voor Dr. Parkes van het Netley Hospital om de flow te meten en die nu veel gebruikt wordt in alle openbare instellingen. Het bestaat uit een uitgebalanceerde circulaire luchtwiek, die een naald over een schaalverdeling duwt, waarbij tijdens het experiment gradaties worden verkregen met behulp van dit voor dit doel gemaakt toestel. De wijzerplaat toont de kracht en de hoeveelheid van de respiratie en de capaciteit van de borst. De Casella spirometer is bedoeld om de thans gebruikte toestellen te vervangen, en om het klinisch gebruik van spirometrie fel te vergemakkelijken."

1873

De inhaler van Crumb voor catarrale en keelaandoeningen werd in 1873 gepatenteerd. Het toestel had een mondstuk maar ook een dubbele neusbril. Een inhalatieproduct op basis van ozon, dat voor het inpakken verzadigd werd, reageerde met de generator om dampen te produceren. Het toestel was verkrijgbaar via de post en kostte twee Dollar.

1874

De Franse arts Paul Louis Alexandre Tissier (1860-1902) beschreef een zuurstoftank, waarmee men patiënten in ademnood kon helpen. Hij publiceerde ook heel wat boeken over zuurstoftherapie

1875

Met zijn pneumatometer registreerde Louis Waldenburg (1837-1881) de respiratoire druk. Deze Professor borst- en halsziekten aan de Berliner Charité Universitätsklinik schreef dat jaar de uitgebreide verhandeling 'Die Pneumatische Behandlung der Respirations und Cirkulatationskrankheiten im Anschluss an die Pneumatometrie, Spirometrie und Burstmessung' over het behandelen van longaandoeningen met ijle perslucht. Een spirometer werd met gewichten uitgerust om ijle lucht te voorzien.

De Amerikaanse Professor Aaron P. Barnes (1815-1885) maakte publiciteit rond de door hem ontwikkelde spirometer:

Spirometer voor het verstevigen van de longen

Voor het vergroten en verstevigen van de longen hebben wij nu de mogelijkheid om aan het publiek een EERSTE KLAS SPIROMETER te leveren. Hij is zodanig afgesteld dat de gebruiker bij iedere test zijn longcapaciteit kan meten in kubieke duim, om op die manier zijn kracht en het groeitotaal aan te tonen. De waarde van het zorgvuldig dagelijks gebruik van zulk toestel is zeer groot voor diegenen die zwakke longen hebben of beginnende tuberculose. Zoals zovele anderen genas de uitvinder van het toestel zichzelf van tuberculose, en we twijfelen er niet aan dat indien het juist gebruikt wordt HET MEER ZAL DOEN OM DEZE ZIEKTE TE VOORKOMEN EN TE GENEZEN, dan alle medicijnen ter wereld. Elke arts, student, sedentair persoon, professioneel en familie zou er eentje moeten hebben. Ze zijn licht en draagbaar en iedereen kan ze gebruiken. Enkel verzonden per express. Prijs: $10. Te koop bij WOOD & HOLBROOK, 13 and 15 Laight Street, New York.

Op pagina 865 van zijn werk 'Nouveaux éléments de pathologie générale, de séméiologie et de diagnostic' besprak de de Franse pediater Eugène Bouchut  (1818-1891) de pneumotachometer van Marechal, waarmee men zowel de inspiratoire als expiratoire druk kon meten. Op de volgende pagina besprak hij ook de spirometer van de Franse arts Jules Guyot (1807-1872), een van de eerste spirometers met turbine en de spirometer van de Franse legerarts Jean Christian Marc Boudin (1806-1867).

1876

Op pagina 121 van haar Catalogue of Surgical Instruments presenteerde de Britse firma Arnold and Sons de verbeterde versie van de draagbare spirometer van Lowndes, die in een mahoniehouten kistje geleverd werd.

In augustus 1876 patenteerde de Amerikaanse arts William H. Burt (1836-1914) een spirometer, die hij omschreef als volgt:

"Mijn uitvinding is ontworpen om een ​​pocket spirometer te vervaardigen, waarmee de ademhalingscapaciteit van iemands longen gemakkelijk met kwik, olie, glycerine, alcohol, water of andere vloeistoffen kan gemeten worden in kubieke duim. Hij bestaat uit een eenvoudige glazen buis met aan de basis een met kwik of een andere vloeistof gevulde kleine bol, waarop een rubberen slang met mondstuk is geplaatst; evenals een verticale geschaalde buis, waarin het kwik of een andere vloeistof geblazen wordt voor het testen van de longen in kubieke duim."

1878

De Franse fysioloog Etienne-Jules Marey (1830-1904) bracht een verbeterde versie uit van de pneumograaf die hij in 1856 gelanceerd had. 

De bijdrage van de Franse fysioloog Paul Bert (1833-1886) aan het ontwikkelen van toestellen voor het respiratoire onderzoek kende geen grenzen. Zo ontwierp hij een gesloten respiratiekamer.

1879

Professor J. Gad publiceerde een artikel over de 'Pneumatograaf', die toeliet om, naast de gekende parameters van het spirometrisch onderzoek, ook de volumeveranderingen van de thorax te registreren tijdens het in- en uitademen.

“Wie zich experimenteel bezighoudt met vragen over de mechaniek van de ademhaling, voelt spoedig de noodzaak om over een toestel te kunnen beschikken, dat toelaat om de door de ademhaling begeleidende volumeveranderingen van de thorax te noteren”

Alvorens hij op mensen testte, probeerde Gad zijn pneumatograaf uit op een konijn. Hij suggereerde ook een nieuwe naam voor zijn Pneumatograaf: 'Aeroplethysmograph'.

Vanaf de jaren 1850 gebruikte men spirometers voor het meten van de longcapaciteit van patiënten met astma, tuberculose en andere longziekten. Deze vroege spirometers en 'respirometers' gebruikten springveren, uitzetbare zakken, waterverplaatsing of andere methoden om aan te tonen hoeveel lucht de patiënt kon uitblazen.

In Volume 26 van de Hall’s Journal of Health van maart 1879 maakte men publiciteit voor een draagbare spirometer. De behuizing was uit zwart notenhout vervaardigd  en het toestel kostte 7,00 USD.

Op pagina 99 van hun catalogus 'American Armamentarium Chirurgicum' presenteerde het Amerikaanse bedrijf George Tiemann & Co de spirometer van de Duitse internist Louis Waldenburg (1837-1881) als een toestel dat voor de behandeling van ademhalingsziekten ook samengeperste, ijle lucht kon produceren. Op dezelfde pagina werd ook het pneumatisch apparaat van de Duitse arts Adelbert Tobold (1827-1907) gepresenteerd, dat volledig gebaseerd was op de spirometer van Waldenburg en ook dezelfde indicaties had.

De Vapo-cresol inhalator werd door Allen&Hanbury verdeeld als een specifiek toestel voor kinkhoest en geschikt voor astma, hoesten, kroep en verkoudheid. De Vapo-cresol spiritusbrander werd uiteindelijk vervangen door een elektrische verdamper.