WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1990-1991

1990

In de Verenigde Staten erkende de American Medical Association de revalidatietherapie als een geallieerd beroep in de gezondheidszorg.

1990

Tijdens het Deutschen Sportärztekongress in München werden de twee Vereinigungen der Deutschen Sportärzteverbände tot een geheel samengevoegd.

1991

Het masker van Dargtz dat bij inspanningsproeven gebruikt werd.

1991


In 1991 en 1995 publiceerde de American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation richtlijnen over het gebruik van fysieke activiteit voor cardiale revalidatie en in 1993 voor pulmonale revalidatie.