WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1982-1983

1982

Spiro-ergometrie system Type 710 van Dargatz.

1983

Als vervanging van de ‘oude’ sportkeuring.voerde het Nederlandse Nationaal Instituut voor de Sportgezondheidszorg (NISGZ) in 1983 het Preventief Sport Medisch Onderzoek (PSMO) in. Een kwalitatieve verbetering omdat niet alleen gekeurd werd, maar ook geadviseerd en voorgelicht. Het PSMO sloeg echter niet aan omdat een aantal sportbonden de ‘verplichte sportkeuring’ en de structuur van het PSMO afschaften. Het basisonderzoek zou al dan niet uitgevoerd worden door een arts en daar bleken sporters niet in geïnteresseerd. In juli 1988 werden de PSMO-bureaus en de Sport Medische Regio’s opgeheven.