WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1964-1965

1964

Inspanningsproeven waren mogelijk met een met de hand aangezwengelde, elektrisch afgeremde ergometer. De spirometer was een gesloten circuit Knipping Model 210 D, vervaardigd door het Duitse bedrijf Dargatz.

1965

Op pagina 1460 van het American Journal of Public Health van 9 september 1965 verscheen het artikel 'The inhalation of the photochemical smog compound peroxyacetyl nitrate' van de Amerikaanse Professor Physical Education Leon E. Smith (1895-1961) van de State University of Iowa.

Het artikel beschreef een inspanningsproef waarbij het tidaal volume gemonitord werd met een verwarmde Fleisch-pneumotachograaf, die gemonteerd was op een Hans Rudolph 'two-way high velocity valve'. De uitgeademde lucht werd in een plastieken, neoprene zak gecollecteerd, vervolgens werd het volume gemeten met precisie-gasmeters. De gasconcentraties werden bepaald met een gaschromatograaf. De fietsergometer gebruikte wrijvingsweerstand om een constante werkflow te behouden en de proefpersoon pedaleerde op de maat van een metronoom.

In Berlijn organiseerde de Deutsche Sportärztebund een wetenschappelijk anti-doping symposium, waar elke vorm van doping unaniem veroordeeld werd.

In Nederland groeide het aantal artsen met belangstelling voor sportgeneeskunde gestaag, daardoor ontstond de behoefte om de sportgeneeskundige activiteiten te bundelen. In 1965 werd daarom de ‘Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)’ opgericht.

In 1965 lanceerde het bedrijf Yui Hatano de pedometer 'manpo-kei', het Japans voor 10.000 stappen-meter.