WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1957

1957

De historische publicatie van de Finse Professor Martti J. Karvonen (1918-2009) die ‘het percentage maximale hartslagreserve’ introduceerde om de trainingsintensiteit te berekenen of uit te drukken, was een van de eerste studies die uitgevoerd werd om de effecten van twee verschillende trainingsintensiteiten op cardio-respiratoire reacties tijdens het sporten te vergelijken:

Target Heart Rate = ((max HR - resting HR) × %Intensity) + resting HR example