WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1955

1955

De Deutschen Sporthochschule Köln breidde zijn inspanningsonderzoeken steeds verder uit.

Fietsergospirometrie met de registratie van de verhouding arbeid/bloeddruk en de van de oorlel afgeleide polsslag in de Deutschen Sporthochschule Köln. Gelijktijdig waren bloedafnames mogelijk via een in de arteria brachialis ingebracht canule.

Inspanningsonderzoek op een fietsergometer met gelijktijdige registratie van ventilatie, zuurstofopname, hartslag en diastolische bloeddruk. Een in de arteria brachialis ingebrachte canule liet een arteriële bloedafname toe tijdens de inspanning.

1955


C. Frank Consalazio (1913-1976), een biochemicus aan de Amerikaanse Harvard University, schreef in de The American Journal of Clinical Nutrition van december 1971 de bijdrage 'Energy expenditure studies in military populations using Kofranyi-Michaelis respirometers' over het gebruik van respirometers in veldtesten van inspanningsproeven.

"Dit vereenvoudigde en compacte toestel is vrij klein, 20 op 27 op 11 centimeter en weegt 3 kilo, en bestaat uit een droog gas meter om het totale volume en de temperatuur van de uitgeademde lucht te bepalen. Het opgedeelde toestel kan ingesteld worden om continu 0,3 of 0,6% van elke ademhaling uitgeademde lucht op te vangen in een 500 ml butylrubberen zak. Een belangrijk kenmerk is dat deze stalen gedurende vrij lange tijd kunnen afgenomen worden. Deze stalen worden op hun CO2- en O2-concentratie geanalyseerd volgens gebruikelijke procedures voor de uiteindelijke berekening van het energieverbruik."