WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1951

1951

Aan de Université de Paris werd de eerste leerstoel 'Biologie appliquée à l’éducation physique et aux sports' toegekend aan Professor Paul Chailly-Bert (1890-1973).

Het gebruik van de loopband raakte stilaan ingeburgerd in het labo voor fysiologie.

Onder de naam Ergometer patenteerde de Duitse uitvinder Kurt Mix (1905-1995) in 1951  een fietsergometer. Pas jaren later, na de verkoop van zijn octrooi, werd het product bekend.

In Engeland werd in het Middlesex Hospital de eerste sportkliniek voor atleten geopend.

In 1964 volgde het Crystal Palace Sports Centre.

In 1986 waren er al 30 klinieken, waarvan negen in Londen en elf verbonden waren aan grote NHS.

Een leidende pionier was de Britse spoedarts Ian Adams (1932-2014) die de eerste NHS-kliniek in Engeland oprichtte in het St James’ Hospital in Leeds