WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1951

1951


Een pedometer uit West Duitsland, die men rond de enkel droeg.

1951

Aan de Université de Paris werd de eerste leerstoel 'Biologie appliquée à l’éducation physique et aux sports' toegekend aan Professor Paul Chailly-Bert (1890-1973).

1951

Het gebruik van de loopband raakte stilaan ingeburgerd in het labo voor fysiologie.

1951

In 1951 patenteerde de Duitse uitvinder Kurt Mix (1905-1995) een fietsergometer onder de naam Ergometer. Pas jaren later, na de verkoop van zijn octrooi, werd het product bekend.