WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1950

1950

In de jaren '50 omschreef Bruno Balke (1908-1999), Professor aan de University of Wisconsin, een loopbandprotocol dat hij voor inspanningstesten gebruikte bij het personeel van de Air Force. In dit protocol werd de werklast verzwaard door het verhogen van het loopvlak van de loopband terwijl de snelheid ongewijzigd bleef. Oorspronkelijk gebruikte Balke een snelheid van 5,3 km/uur bij een horizontale loopband, met een stijging van 1% om de minuut. Gebaseerd op de tijd van het uithoudingsvermogen of de eindhoek van de loopband kon met de volgende formule een schatting gemaakt worden van de:

VO2max = loopsnelheid (m/min) × lichaamsgewicht (kg) × (0,73 × hoek/100) × 1,8

1950

Op 14 oktober 1950 werd de Deutsche Sportärztebund (DSÄB) opgericht. Hun tijdschrift heette aanvankelijk ‘Leibesübungen, Sportarzt, Erziehung’, het werd in 1953 omgedoopt tot ‘Sportmedizin’, van 1959 tot 1963 verscheen het onder de titel Der Sportarzt’, van 1964 tot 1977 als ‘Sportarzt und Sportmedizin’ en sedert 1978 ‘Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin’, waaraan in 2010 de ondertitel ‘German Journal of Sports Medicine’ werd toegevoegd. Het tijdschrift had later een oplage van 15.000 stuks. De leden mochten de titel ‘Sportarts’ enkel dragen als ze hiervoor een bijzondere opleiding hadden gevolgd en van de Deutsche Sportärztebund kregen ze hiervoor een diploma uitgereikt. Professor Frohwald Heiß (1901-1988) uit Stuttgart was de eerste voorzitter van DSÄB en het eerste congres werd in 1951 in Köln georganiseerd.

1950


Tijdens de Generalversammlung der Interessensgemeinschaft für Sportmedizin werd in Oostenrijk het eerste bestuur verkozen met Professor Anton Hittmair (1892-1986) (foto), hoogleraar Inwendige Ziekten aan de Innsbrucker Universtität als eerste voorzitter en als bestuursleden Professor Neurologie Walter Birkmayr (1910-1996), Professor Spoedgevallen Walter Ehalt (1888-1976), Professor Sportfysiologie Ludwig Prokop (1920-2016) en de sportartsen Hermine Kopsa en Emanuel Michael Schwarz (1878-1968).

1950


Bij het onderzoek op de foto hierboven werd de Douglas Bag gebruikt om de uitgeademde gassen van een arbeider te verzamelen die een gat graaft.

1950


In Duitsland leidden de fundamentele fysiologische onderzoeken van Professor Erich Albert Müller (1898-1977) in het Max Planck Instituut naar de ontwikkeling van een fietsergometer, waarvan de handhaving van een constant vermogen en evolutie gewaarborgd werd.

1950

De foto van een fietsergometer zoals ze verscheen op pagina 58 in het boek 'Studien uber die Pathophysiologie der Atmung bei der Silikose Die Lungenfunktion im Arbeitsversuch' van P.H. Rossier en de Zwitserse Professor Fysiologie Albert A. Buhlmann (1923-1994) (foto) uit 1950.