WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1935-1937

1935

 

Wolfgang Holzer (1906-1970) en M. Kalinka van het Physiologisches Institut der Universität Wien ontwikkelden in 1935 de wrijvingsfietsergometer.


In plaats van het achterwiel werd een remschijf gebruikt waarover een staalband liep. Aan de ene zijde werd de staalband via een veer aan een bodemplaat bevestigd en aan de andere zijde kon men een gewicht ophangen. Dit tegengewicht kon gewisseld worden naargelang de gewenste belasting.

1936

In 1936 publiceerde de Amerikaanse Professor Fysiologie Arthur Steinhaus (1897-1970) in de Journal of Health het artikel 'Physical Education, and Recreation', een van de eerste bijdragen over 'fysieke fitheid'.

1936

Het jaar 1936 was een hoogtepunt voor de Duitse sportartsen. Zowel de Olympische Winterspelen in Garmisch-Partenkirchen, als de Olympische Zomerspelen in Berlijn en het voorafgaande IIde Internationale Congres voor Sportgeneeskunde boden de Duitse Sportgeneeskunde de gelegenheid zich op het internationale toneel te profileren.

Tijdens het congres stelde Obergruppenführer Emil Ketterer (1883-1959) in zijn openingsrede:

“Elke Duitse arts moet een toekomstige sportarts zijn. Het hoofddoel van de sportmedische activiteit ligt niet zo zeer in de behandeling van opgetreden schade, maar eerder in de verhindering ervan. In de sportmedische activiteit moet de profylaxie, het advies en de ondersteuning op de voorgrond staan."

Maar op het einde van dat Olympisch jaar werd de Deutschen Sportärztebundes ontbonden, plots was sportmedisch wetenschappelijk onderzoek niet meer nodig.

1936

In de Verenigde Staten opende ‘the godfather of fitness’ Jack Lalanne (1914-2011) de eerste moderne gezondheidsstudio.

1936


Met zijn publicaties 'How about some muscle?' (1936), 'Forgotten objectives of physical education' (1937) 'Endurance' (1949) en 'Why not some physical fitness?' (1956) pleitte de Amerikaanse Professor Charles McCloy (1886-1959), een inspanningsfysioloog aan de State University of Iowa, in de vakliteratuur voor een terugkeer naar de essentie van lichamelijke gezondheid en lichamelijke ontwikkeling.

1937


Een artikel uit een Amerikaanse krant (vrij vertaald): 

Mannen verbruiken meer energie dan vrouwen

Volgens tests uitgevoerd aan de Fordham University van New York gebruiken vrouwen hun energie efficiënter dan mannen. Ademend door buizen die verbonden zijn aan het apparaat 'metabolor', trapten proefpersonen op op machine gelijkende fietsen, terwijl onderzoekers hun zuurstofverbruik noteerden. De resultaten duidden aan dat mannen tien procent meer energie verbruiken dan vrouwen.

1937

Naar aanleiding van het eerste Poolse Congres voor Sportgeneeskunde werd de Poolse Vereniging voor Sportgeneeskunde opgericht.

1937


De door de Deense arts en fysioloog August Krogh (1874-1949) ontworpen fietsergometer, die op gelijkstroom van 60 tot 220 Volt werkte en waarmee menselijke arbeid in mkg bestudeerd werd.