WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1918-1919

1918


Het prachtige werk ‘Masseuse’ van de Franse artiest Edgar Degas (1834-1917) dat in het Parijse Musée d’Orsay kan bewonderd worden. 

1918

De Britse arts George Bousfield (1894-1974) omschreef de spontane ST depressie in een elektrocardiogram tijdens angina.

Bousfield G. Angina pectoris: changes in electrocardiogram during paroxysm. Lancet 1918;2:475

1918

'Open systeem'-spirometer, waarmee het oorlogsdepartement van de US een hoogte-simulatie creëerde, gepubliceerd op pagina 214 van 'Manual of Medical Research Laboratory, United States School of Aviation Medicine, Randolph Field, Tex, United States. War Dept. Division of Military Aeronautics'.

1919


Francis Gano Benedict (1870-1957) verkleinde zijn respiratietoestel, het toestel werd zo compact dat het vervoerbaar was. Daardoor kon het zonder extra assistentie van de ene hospitaalkamer naar de andere worden gebracht zonder dat men het uit elkaar moest nemen. In plaats van zwavelzuur gebruikte hij nu calciumchloride voor de absorptie van waterdamp. Datzelfde jaar nog rapporteerde hij de bouw van een grote kamer waarin minstens twaalf bedlegerige personen konden plaatsnemen en waarin de koolstofdioxideproductie van een groep bepaald kon worden. Datzelfde jaar publiceerde hij ook een rapport over metabolische standaarden met uitgebreide tabellen die op leeftijd, geslacht, lengte en gewicht gebaseerd waren.

1919

In Frankrijk werd een cursus 'Gezondheid en Lichamelijke Opvoeding' gestart.

1918

De Franse militaire arts Maurice Boigey (1877-1952) volgde George Demeny (1850-1917) op als hoofd van l'Ecole de gymnastique de Joinville en installeerde er het jaar nadien labo's voor mechanica, fysiologie, chemie, radiologie en fotografie. In 1922 publiceerde hij een handleiding over lichamelijke opvoeding.

1919


De Duitse fysica-ingenieur August Wohlmuth introduceerde de galvanische zwakstroomtherapie in de Geneeskunde met het door hem ontwikkelde toestel.