WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1913

1913

Een dynamometer van de Franse arts Jules Chéron (1870-1952) en instrumentenbouwer Charles Verdin uit Parijs. Het toestel was vervaardigd uit verzinkt, onbewerkt geblauwd staal en messing. Door het knijpen met de handpalm bewoog de naald en kon de uitgeoefende kracht op de koperen schaal afgelezen worden. Aan de bovenkant van de schaal was een reset-knop die het toestel terugbracht naar de nulstand.

1913

Op 7 juni 1913 werd in de Verenigde Staten het eerste patent voor een trainingsloopband geregistreerd.

1913

Automatisch gecontroleerde fietsergometer uit 1913, ontworpen door de Deense Professor fysiologie August Krogh (1874-1949), die zeven jaar later de Nobelprijs voor Geneeskunde kreeg

1913

In Berlijn werd het begrip ‘Sportarts’ officieel ingevoerd.

1913

In 1916 zouden in Berlijn de VIde Olympische Spelen doorgaan. In de aanloop daarvan opende keizer Wilhelm II (1859-1941) op 13 juni 1913 het Deutsche Stadion in Berlijn-Grünewald en werd ook een sportgeneeskundig onderzoeks- en begeleidingscentrum in gebruik genomen, waarvan Arthur Mallwitz (1880-1968) als eerste sportarts benoemd werd.

1913

In Nieuw Zeeland startte de School of Physiotherapy van de University of Otago met een opleiding fysiotherapie.

1913


De Duitse Professor Geneeskunde en Fysiologie Otto Meyerhof (1884-1951) ontdekte de vaste relatie in de spieren tussen zuurstofopname en melkzuurmetabolisme. Hij toonde aan dat de consumptie van een molecule zuurstof de vorming van twee lactaatmoleculen voorkomt. De bevindingen van Meyerhof ondersteunden de veronderstelling dat de lactaatenzymen ook aëroob functioneren, maar dat het gevormde lactaat opnieuw gesynthetiseerd wordt in koolhydraten, ten koste van de energie geleverd door de ademhaling. In 1938 vluchtte Meyerhof omwille van het nazisme naar Parijs en in 1940 emigreerde hij naar de Verenigde Staten waar hij in Philadelphia tot Professor benoemd werd aan de University of Pennsylvania.

1913


Marine-officier en leraar lichamelijke opvoeding Georges Hebert (1875-1957) speelde in Frankrijk een prominente rol in de opgang van de lichamelijke opvoeding. Na de principes van zijn voorgangers te hebben bestudeerd startte hij een eigen 'natuurlijke methode', volledig gebaseerd op natuurlijke bewegingen als lopen, rennen, balanceren, springen, kruipen, klimmen en manipulatieve vaardigheden als heffen en gooien en op zelfverdediging. Hebert was verantwoordelijk voor de fysieke training van de zeilers van de Franse marine en opende in 1913 het op dat ogenblik grootste en meest moderne indoor/outdoor opleidingscentrum in Reims. In 1912 publiceerde hij een eerste boek L'Education Physique ou l'Entrainement Complet par la Methode Naturelle (Lichamelijke Opvoeding of complete opleiding door de natuurlijke methode), gevolgd door vele andere werken over hetzelfde onderwerp.

1913

 

Onder de naam Zone Therapy introduceerde neus-kool-oor arts William H. Fitzgerald (1872-1942) samen met zijn associé Edwin Bowerd in 1913 de reflexologie in de Verenigde Staten .

1913


Het Duitse bedrijf Maspo bracht een in een metalen koffer verpakt elektrisch massagetoestel op de markt.