WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1909

1909

De Franse Professor Augustin Nicolas Gilbert (1858-1927) startte een cursus fysiotherapie in het Parijse hospitaal Hôtel Dieu. Deze uitsluitend voor artsen voorbehouden opleiding kende een enorm succes, het eerste jaar schreven zo maar eventjes zevenhonderd deelnemers in. Dat enorme aantal maakte een praktische opleiding quasi onmogelijk, reden waarom er nadien om het theoretisch aspect te vervolledigen tegen betaling vervolmakingscursussen werden ingericht.

1909


In 1909 publiceerde Robert Tait McKenzie (1857-1938) zijn 'Exercise in Education and Medicine'. McKenzie was een in Canada geboren, Amerikaanse beeldhouwer, atleet, medicus en scoutsleider. Van 1891 tot 1904 doceerde hij aan de McGill Medical School en van 1904 tot 1931 was hij hoofd van het Department of Physical Education en hoogleraar aan de medische faculteit van de Pennsylvania University in Philadelphia. Gedurende de Tweede Wereldoorlog diende McKenzie bij het Britse Royal Army Medical Corps. Zijn beedlhouwcarriere begon pas op latere leeftijd, zo vervaardigde hij het beeld The Boy Scout, dat in vele Amerikaanse steden te zien is. De kleine versie dateert van 1915, de levensgrote versie van 1937. In 1932 won hij de bronzen medaille in de categorie 'reliëf en medaillons' in de Kunstwedstrijden op de Olympische Zomerspelen van 1932 in Los Angeles. De Joseph B. Wolffe Collection van McKenzies beeldhouwwerken van atleten bevindt zich op de campus van de Universiteit van Tennessee.

1909

'Gesloten circuit' respiratie-apparaat van Francis G. Benedict (1870-1957).

1909

Door de steile vlucht van fysica, biochemie en histologie ontwikkelde zich ook de fysiologie razendsnel. Aan de Universiteit van Kopenhagen werd zelfs een leerstoel Anatomie, Fysiologie en Theorie van de Bewegingsleer opgestart, waar August Krogh (1847-1949) zijn carrière startte. De Deen werd in 1920 voor zijn onderzoek naar de pulmonale gasuitwisseling met de Nobelprijs Geneeskunde bekroond.

1909

 De Schotse Professor Sir Thomas Lauder Brunton (1844-1916) schreef samen met een reeks tijdgenoten:

"Wij aarzelen niet om te zeggen dat wij school- en cross-country-wedstrijden van meer dan een mijl volstrekt ongeschikt vinden voor jongens jonger dan 19 jaar, omdat de continue belasting die ermee gepaard gaat allicht permanente beschadigingen van het hart en van andere organen veroorzaakt."

1909


In 1909 tijdens de opening van het tweede ‘Congrès de Physiothérapie des médecins de langue française’ in Parijs verwelkomde de Franse arts Horace Stapfer (1848-1913) de toehoorders met de woorden:

"Het is een fysiotherapeut die u welkom heet... Het woord fysiotherapie waarvan ik na Auguste Georgii (1808-1881) de tweede vader ben.... Naast de eigenschappen van de verschillende fysiotherapeutische methoden worden de corporatieve en ethische problemen besproken, de onwettige uitoefening en het gevoel van de artsen-fysiotherapeuten dat ze in diskrediet gebracht worden door hun collega's vanwege het slechte imago van de manuele, vermoeiende en tijdrovende Geneeskunde.”