WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1904

1904

Baanbrekend waren de experimenten die de Duitse Professor fysiologie Franz Külbs (1875-1964) tussen 1904 en 1906 uitvoerde in Kiel.

Hij onderwierp uit dezelfde worp geboren honden regelmatig aan een loopbandtraining van wisselende intensiteit. Bij de dissectie van de dieren vond hij nadien een sterk vergroot hart, vergrotingen van de nieren, van de lever en van andere organen.

Dat moet je de Amerikanen dan wel weer nageven, ook in het waterpolo deden zij als eersten wetenschappelijk onderzoek. In The New York Tribune van 1904 verscheen een foto waarop men kon zien hoe de Amerikaanse nutritionist en biochemicus Philip Bovier Hawk (1874-1966) experimenten uitvoerde bij de waterpolospelers van de University of Pennsylvania, waarbij hij vond dat

"drie minuten waterpolospel een groter aantal rode bloedlichaampjes produceert dan eender welke andere sport...".

Bernarr Macfadden (1868-1955) was een invloedrijke Amerikaanse voorstander van fysieke cultuur, een combinatie van bodybuilding met voedings- en gezondheidstheorieën.

Hij stiichtte de uitgeverij Macfadden Publications en raadde een minimalistische levensstijl aan gebaseerd op de tijd doorgebracht in de natuur, dagelijkse zware lichamelijke inspanning, onthouding van alcohol, thee, koffie en wit brood.

Macfadden verkocht een door hem ontwikkelde aan de wand bevestigde spierontwikkelaar en had in 1899 Physical Culture gesticht, een van de eerste musculaire tijdschriften.

In 1903 organiseerde hij de eerste Amerikaanse wedstrijd voor lichaamsbouw.

In 1921 en 1922 luidden soortgelijke wedstrijden de triomf in voor Charles Atlas (1893-1972), het grootste Amerikaanse icoon van lichaamscultuur.

In 1935 had het publicatie imperium van Macfadden 35 miljoen lezers. In 1955 stierf hij als multimiljonair.

'Health, Strength & Power' van de Amerikaanse leraar LO Dudley Sargent (1849-1924) was een van de eerste boeken over 'physical fitness'.