WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1895

1895


De Duitse fysioloog Adolf Löwy (1862-1937) deed uitgebreid fysiologisch onderzoek op grote hoogte. Hiervoor werkte hij samen met zijn leermeester Nathan Zuntz (1847-1920), de Italiaan Angelo Moses (1846-1910) en de Oostenrijker Arnold Dürig (1872-1961). Met de Oostenrijkse fysioloog Hermann von Schrötter (1870-1928) deed hij pionierswerk op het vlak van pulmonale haemodynamica. Enkele van zijn belangrijke werken:

  • Untersuchungen über die Respiration und Zirkulation bei Änderung des Druckes und des Sauerstoffs der Luft uit 1895.

  • Untersuchungen über Blutcirculation bei Menschen, uit 1905 met Hermann von Schrötter.

  • Lehrbuch der Physiologie des Menschen uit 1909 met Nathan Zuntz.

  • Über den Stoffverbrauch bei der landwirtschaftlichen Arbeit, uit 1925 met Hermann von Schrötter.

  • Über den Energieverbrauch bei musikalischer Betätigung uit 1926 met Hermann von Schrötter.

  • Physiologie des Höhenklimas uit 1932.

1895

 

Door het gebruik van een verbeterde elektrometer en dank zij een correctieformule onderscheidde de Nederlandse arts Willem Einthoven (1860-1927), onafhankelijk van zijn Amerikaanse collega George J. Burch (1867-1935), vijf deviaties die hij P, Q, R, S en T noemde.
Einthoven W. 'Ueber die Form des menschlichen Electrocardiogramms.' Arch f d Ges Physiol 1895;60:101-123

Waarom PQRST en niet ABCDE?

De vier afleidingen voor de correctieformule werden ABCD genoemd en de vijf afgeleide deviaties PQRST. De keuze van P is een wiskundige conventie (zoals vijftig jaar eerder ook door Du Bois-Reymond gebruikt in de 'disturbance curve' van zijn galvanometer) door letters te gebruiken uit de tweede helft van het alfabet. N heeft in de wiskunde een andere betekenis en O werd gebruikt voor de oorsprong van Cartesiaanse coördinaten. Eigenlijk gebruikte Einthoven O ..... X om de tijdlijn op zijn diagrammen aan te duiden. P is eenvoudigweg de volgende letter. Heel wat werk werd verricht om de de echte golfvorm van het ECG te onthullen door uitsluiting van het dempend effect van de bewegende delen in de versterkers en het gebruik van correctieformules. Indien u naar het diagram kijkt in de publicatie van Einthoven uit 1895 zal u zien hoe goed de opnames van de snaargalvanometer gelijken op die van de huidige elektrocardiogrammen. Het beeld van het PQRST diagram werd getoond om door onderzoekers aangenomen te worden als een juiste representatie van de onderliggende vorm. Het was dan ook niet meer dan normaal dat dezelfde benaming gebruikt werd toen de meer geavanceerde toestellen gebruikt werden.

1895

De Franse chirurg Just Lucas-Championnière (1843-1913) van l’Hôpital Beaujon werd in 1900 de eerste voorzitter van de Vereniging voor Fysiotherapie en publiceerde in 1889 zijn boek ‘Traitement des fractures par le massage et la mobilisation’, waarvan in 1895 een completere versie verscheen. Dit didactisch werk met specifieke plannen, duidelijke argumenten en geïllustreerd met foto’s is het eerste praktische boek over toegepaste massage bij de behandeling van fracturen.

Het manœuvre van Lucas

1895

In Stockholm ontwierp de Finse fysioloog Robert Tigerstedt (1853-1923) samen met zijn collega Sondén een grote kamer voor het meten van het gasmetabolisme. In de ruimte van 100m³ konden meerdere personen plaatsnemen, maar er werd enkel de koolstofdioxideproductie bepaald.

1895

Om meer informatie over het metabolisme te verzamelen ontwikkelde de Duitse fysioloog Nathan Zuntz (1847-1920) een pneumatische stalen kast met loopband om atmosferische omstandigheden te simuleren van hoogtes boven 11.000 meter.

1895

In 1895 opende de jonge Franse arts Paul Archambaud (1864-1952) L'Ecole Française d'Orthopédie et de Massage (E.F.O.M.), de eerste school voor een massage opleiding. Het onderwijs was opgesplitst in twee delen. De manuele orthopedie voorbehouden aan artsen en medische studenten bestond uit massagetherapie en het weer in het lid zetten van ledematen. Aan de andere kant was er massage voor leken-masseurs zodat die voldoende kennis konden opdoen. Aan het einde van de cursus en na een geslaagd examen kreeg de student een certificaat, waarin stond dat hij in staat was om zieke mensen te genezen met massage en dat hij zich engageerde dat hij de massage enkel na medisch voorschrift zou doen.

1895

 

Een foto op pagina 180 van 'Transactions–American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers' toont een observatieruimte met in het midden aan de muur een lichaamsthermometer. Rechts onder staat een fiets-ergometer, de controlerende rheostaat staat op tafel. Links is een spirometer die de uitgeademde lucht collecteert en meet.

1895


De Veeder Manufacturing Company bracht in 1895 de eerste cyclocomputer op de markt met de slogan 'It’s Nice to Know How Far You Go'.