WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1893

1893

Tijdens een bijeenkomst van de 'Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst' introduceerde de Nederlandse arts Willem Einthoven (1860-1927) de term 'elektrocardiogram'.

Datzelfde jaar publiceerde hij ook het artikel 'Nieuwe methoden voor klinisch onderzoek' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Rond de eeuwwisseling publiceerde de Duitse sportarts en fysioloog Ferdinand August Schmidt (1852-1929) baanbrekende werken over Sportgeneeskunde.

In 1893 verscheen 'Die Leibesübungen nach ihrem körperlichen Übungswert' en tussen 1899 en 1930 werd 'Unser Körper-Handbuch der Anatomie' en 'Physiologie und Hygiene der Leibesübungen' gedrukt  in acht oplagen.

De Amerikaanse arts John Harvey Kellogg (1852-1943) wilde zijn kracht meten om na te gaan of er vooruitgang was in zijn gezondheidsbehandeling.

Hij bedacht een dynamometer gevuld met kwik, water en olie die kon aangepast worden om de kracht van de belangrijkste spiergroepen van het lichaam te meten.

Met dat toestel maakte hij een normatieve databank van vierhonderd gezonde mannen en vrouwen.

Zijn artikel uit 1893 toonde aan dat hij in staat was om 28 verschillende spiergroepen te testen