WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1891

1891

De Amerikaanse arts William Hammond (1828-1900) perfectioneerde in 1891 zijn eigen dynamometer.

1891

In 1891 richtte de Amerikaanse arts George Wells Fitz (1860-1934) aan de Harvard's Lawrence Scientific School het eerste onderzoekslaboratorium voor lichamelijke opvoeding op. Onder zijn leiding werden experimenten uitgevoerd over bewegingseffecten op het menselijk lichaam.

1891

Samen met de Franse Professor Scheikunde Maurice Hanriot (1854-1933) ontwikkelde de Parijse fysioloog Charles Robert Richet (1850-1936) een methode voor het bepalen van de respiratoire uitwisseling. Zowel de zuurstofconsumptie als de koolstofdioxideproductie, waarbij drie gelijkaardige grote 'wet-gas' meters gebruikt werden, eentje mat de ingeademde lucht, de tweede de uitgeademde lucht en de derde de uitgeademde lucht na absorptie van het koolstofdioxide in een aangepaste absorbeerder. Het meetverschil tussen de tweede en de derde meter toonde de gedurende een bepaalde tijd geëlimineerde hoeveelheid koolstofdioxide aan.

De methode van Hanriot en Richet werd niet algemeen aanvaard, omdat gasmeters specifieke fouten veroorzaakten, die in de beschreven opstelling moeilijk of zelfs onmogelijk konden voorkomen worden.

1891

De Duitse Professor Fysiologie Carl Friedrich Wilhelm Ludwig (1816-1895) startte in Leipzig het 'Physiological Institute', dat zich toespitste op histologie, fysiologische scheikunde en de studie van fysiologische problemen. Hij ontwikkelde hiervoor heel wat innovatieve toestellen waarvan er hieronder enkele zijn afgebeeld.

 

Respiratietoestel          Respiratietoestel voor konijnen


Kwikpomp met 6 artificiële vaten        Sfygmograaf

1891

 

De Britse fysiologen William Bayliss (1860-1924) en Edward Starling (1866-1927) van het 'University College London' verbeterden de capillaire elektrometer van Sanderson en Page. Zij koppelden de terminals aan de rechterhand en de huid over de topslag en toonden een tri-fasische variatie aan die elke hartslag begeleidde, eerder dan voorafging. Deze afbuigingen werden later P, QRS en T genoemd. Ook toonden zij een vertraging van zo'n 0.13 seconden aan tussen artriële stimulatie en ventriculaire depolarisatie, wat later het PR interval genoemd werd. Bayliss WM, Starling EH. 'On the electrical variations of the heart in man.' Proc Phys Soc (14th November) in J Physiol (London) 1891;13

1891

De Duitse fysioloog Adolf Fick (1829-1901) beschreef in 1891 een eenvoudige, geijkte en mechanisch geremde Ergometer, waarbij de proefpersoon een stalen rad moest ronddraaien waarover een remband lag. Die werd elastisch gehouden door een tweede band en een metalen veer. Draaide men het rad dan remden beide riemen de draaibewegingen. De werking van de rem kwam overeen met de veerspanning uitgedrukt in Kilopond (Kp).

1891

Tijdens zijn assistentschap in het labo van de Franse Professor Fysiologie Etienne-Jules Marey (1830-1904) ontwikkelde de Franse fotograaf, uitvinder en gymnast George Demeny (1850-1917) de phonoscope, waarmee hij beelden en klank kon opnemen. Drie jaar later ontwikkelde hij de chronophotographe (foto) waarmee hij een reeks beelden op een foto kon vastleggen. Samen met Demeny gebruikte Marey die chronophotographe in 1900 om de beweging van heel wat atleten te bestuderen tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Demeny verkocht later zijn rechten op de chronophotographe aan zijn landgenoot Leon Gaumont (1864-1946), die de pionier van de cinema genoemd wordt. In 1903 richtte Demeny in Parijs de Cour supérieur d'éducation physique op of de CSEP, een school voor sportieve en medische opleiding.

1891

   

Nadat hij twee jaar eerder al ‘Le traitement par l'électricité et le massage’ had uitgegeven, publiceerde de Franse arts A. Sigismond Weber het boek ‘Traité de la massothérapie’, waarin de beroemde Franse chirurg Jules-Emile Péan (1830-1898)) (foto) het voorwoord schreef.


Het was een van de belangrijkste werken over therapeutische massage, waarin de volledige technieken en theorieën over het gebruik van massage aan bod kwamen in Chirurgie, Gynaecologie en Geneeskunde, opgesmukt met een hele reeks illustraties.