WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1821-1825

1822

De gevangenisloopband vond zijn weg naar de Verenigde Staten en in New York maalden acht tot tien gevangen dagelijks tien uur lang graan uit veertig tot vijftig bushels maïs, wat overeenkomt met zo’n 1.400 tot 1.750 liter. Enkele jaren later werd deze straf niet meer toegepast.

1823

In de Verenigde Staten was Catharine Beecher (1800-1878) een van de pioniers die een bewustzijn creëerden voor fitness. Als hevige pleitbezorgster voor het opnemen van de lichamelijke opvoeding in het schoolprogramma en met haar propaganda voor het dagelijks oefenen door beide geslachten, ontwikkelde ze een gymnastiekprogramma dat op muziek kon uitgevoerd worden.

1824

De tot Fransman genaturaliseerde Belgische arts César-Mansuète Despretz (1791-1863) ontwierp de ademhalingscalorimeter .

De watermantelkamer was dezelfde als die van zijn Ierse collega Adair Crawford (1749-1795). De verbeteringen waren het toevoegen van een peddel, de distributie van de  lichaamswarmte via water en de routing van de lucht door een waterbad zodat de lichaamswarmte in de lucht werd gevangen. De lucht werd via het water in de rechter meter van rechts naar links door het systeem gestuwd. De gasanalyse gebeurde in de tank aan de linkerzijde. Voor accurate gasmetingen handhaafde een manometer de juiste luchtdruk in de tank.

1824

De uit Duitsland afkomstige Amerikaan Karl Beck (1798-1866) was Professor aan de Harvard University.

Tijdens zijn middelbare studies had Beck zich bij de Hasenheide Turnplatz aangesloten en werd hij een uitstekende turner.

Hij studeerde klassieke talen aan de Universität Berlin en nadien Theologie aan de Universität Heidelberg, maar hij haalde zijn PhD aan de Universität Tübingen.

Hij verhuisde naar Zwitserland waar zijn stiefvader Professor was.

In 1824 trok hij naar Parijs en samen met een vriend waagde hij enkele maanden later de oversteek naar de Verenigde Staten, waar hij leraar Latijn werd aan de Round Hill School van Northhampton, Massachusetts.

Hij stichtte er een openlucht gymnasium en voerde het eerste turnprogramma voor scholen in.

Beck gaf er ook turnlessen die gebaseerd waren op het systeem van Friedrich Jahn (1778-1852).

Samen met twee collega's opende hij in 1830 een school aan de Hudsonrivier in Philipstown, New York.

In 1832 werd hij in Harvard tot Professor Latijn benoemd aan.