WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1801-1810

1801

De Duitse arts Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836) onderstreepte het belang van fysieke training voor de preventie van ziekten en voor het in stand houden van de gezondheid.

1805

In 1805 lanceerde de Zweedse dichter en schrijver Per Henrik Ling (1776-1839) een systeem van oefenroutines, dat gebaseerd was op anatomische en fysiologische principes. Ling gebruikte bewegingen om meer militaire behendigheid te bieden voor schermen of bajonetgevechten. De ideeën van Ling vormden de basis van Zweedse helende oefeningen of Zweedse helende gymnastiek, die een onderdeel werden van het werk van masseurs en fysiotherapeuten.

Samen met de Duitse orthopedisch chirurg Albert Hoffa (1859-1907) en de Nederlandse arts Johann Georg Mezger (1838-1909) wordt hij vernoemd als de vader van de klassieke massage, die men om die reden ook wel Zweedse massage noemt.

1806

De Amerikaanse arts Shadrach Ricketson (1768-1839) publiceerde in 1806 het boek 'Means of Preserving Health and Preventing Diseases', waarin hij noteerde dat hij dikwijls mensen zag waarvan de situatie of het werk niet toelieten om te oefenen en die daardoor snel bleek, zwak en ziek werden. Hij waarschuwde dat luiheid en luxe meer ziekten konden creëren dan arbeid en industrie.

1808

In 1808 beschreven de Britse wetenschappers William Allen (1770-1854) en William Hasledine Pepys (1775-1856) een toestel waarin de proefpersoon moest ademen via een mondstuk.

Via handbediende kleppen ademde de proefpersoon in vanuit een met water afgedichte gazometer en ademde hij uit in een met kwik afgedichte gazometer. Hierbij werd enkel de koolstofdioxideproductie en de ammoniumdensiteit gemeten.

Het onderzoek was succesvol en beiden publiceerden hun bevindingen in het werk 'On the changes produced in atmospheric air and oxygen gas by respiration'.

De Britse anatoom John Barclay (1758-1826) publiceerde in 1808 ‘The muscular motions of the human body’, waarin hij de spierwerking analyseerde bij iedere beweging, maar ook de toepassingen ervan in de chirurgie.

In 1803 had hij 'A New Anatomical Nomenclature' gepubliceerd, waarin hij ideeën ontwikkelde voor een nomenclatuur van de menselijke anatomie, die gebaseerd waren op wetenschappelijke principes.

In 1808 publiceerde hij 'The Muscular Motions of the Human Body', met toepassingen voor chirurgie.

In 1812 volgde 'Description of the Arteries of the Human Body, the result of original study and dissection', waarvan een tweede editie verscheen in 1820.

1810

De Duitse mechanicus en uitvinder Karl Heinrich Klingert (1760-1828) ontwikkelde hij ook een hulpmiddel voor heilgymnastiek, waarmee men gelijktijdig de armen en benen kon oefenen.

Hij werd wereldberoemd met zijn uitvinding van de 'Tauchermaschine', de eerste duikersuitrusting.

Klingert bouwde ook de eerste elektrische klok, de eerste elektromotoren en hulpmiddelen voor zieken en gehandicapten.

Hij vond een thermometer en een kompas uit voor blinden.