WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1930

1930

De pedometer werd in de Verenigde Staten populair en werd er op de markt gebracht onder de naam 'Hike-o-Meter'.

1930

In 1930 werd de American Academy of Physical Education (AAPE) opgericht, in 1993 wijzigde de naam naar American Academy of Kinesiology and Physical Education (AAKPE).

1930

De twaalf Nederlandse Sportkeuring bureaus beslisten om tot eenvormige keuringen over te gaan en ook om meer gegevens te verzamelen. Ze verenigden zich in de Federatie van Bureaux voor Medische Sportkeuring (FBMS), die in 1933 Koninklijke Goedkeuring verkreeg. De eerste voorzitter was Professor Jan Gerard Sleeswijk (1879-1969), hoogleraar technische hygiëne in Delft. Dokter Herman Reijs (1883-1948) werd voorzitter van de Medische Commissie.

1930


De Oostenrijkse arts Otto Nuhr (1912-1989) was een pionier op het vlak van elektrische hoogfrequentietherapie. Tijdens de tweede Wereldoorlog behandelde hij gevangenen met ernstige bevriezingsverschijnselen in het voormalige ziekenhuis van Königsberg. Toen hij terugkeerde naar Wachau,startte hij in Senftenberg zijn eigen centrum.


 
Bij lokaal gebruik van de NUHR therapie werd een borstelachtige elektrode op de te behandelen lichaamsoppervlakte geplaatst, die met de TESLA transformator verbonden was via een pool. Uit deze borstelelektrode stroomde een gloed die bij voldoende spanning of bij een vermindering van de afstand tussen de borstel en de patiënt uiteindelijk in elektrische vonken overging.

De specifieke effecten van deze hoogfrequente stromen

  • Verdiepen van de ademhaling

  • Bradycardie

  • Verminderen van de cardiale schaduw

  • Versterken van de systole en een initiële verhoging van de bloeddruk met een daaropvolgende bloeddrukverlaging.

Speciale toepassingsgebied van deze therapie was de behandeling van CVA patiënten.