WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

Behandeling

Er is geen genezing mogelijk voor COPD. En het is onmogelijk om de schade aan de longen ongedaan te maken. Maar de behandelingen van COPD kunnen helpen om de symptomen te controleren, het risico op complicaties te verminderen en de mogelijkheid op een actiever leven te verbeteren.

Stoppen met roken

De meest essentiële stap in eender welk behandelingsplan voor rokers met COPD is stoppen met roken. Het  is de enige manier om te verhinderen dat COPD erger wordt — wat er eventueel toe kan leiden dat de COPD patiënt de mogelijkheid om te kunnen ademen volledig verliest. Maar stoppen met roken is nooit gemakkelijk en deze taak kan speciaal ontmoedigend zijn indien de patiënt vroeger al getracht heeft te stoppen met roken.

Nieuwe medicijnen kunnen helpen met stoppen met roken.

Medicatie

Artsen gebruiken drie basis groepen van medicatie om de symptomen en complicaties van COPD te behandelen. Sommige medicaties kunnen op regelmatige basis gebruikt worden en andere enkel indien nodig:

  • Bronchodilatatoren: deze medicaties — die gewoonlijk als een inhalator geleverd worden — ontspannen de spieren rond de luchtwegen. Dit kan het hoesten en de kortademigheid verlichten en het ademen gemakkelijker maken. Afhankelijk van de ernst van de ziekte, kan men een kortwerkende bronchodilatator nodig hebben voor activiteiten, een langwerkende bronchodilatator die men iedere dag gebruikt, of beide.
  • Inhalatie steroïden: geïnhaleerde corticosteroide medicaties kunnen de luchtwegenontsteking verminderen en helpen beter te ademen.
  • Antibiotica: voor het bestrijden van eventuele bacteriële infecties

Chirurgie

Chirurgie is een optie voor sommige mensen met bepaalde vormen van ernstig emfyseem die onvoldoende geholpen worden met medicatie alleen. Smalle stroken van het beschadigd longweefsel kunnen verwijderd worden. Dit creëert extra ruimte in de borstkas zodat het overblijvende longweefsel en het diafragma efficiënter kunnen werken.

De transplantatie van één enkele long kan een optie zijn voor sommige mensen met ernstig emfyseem, die voldoen aan specifieke criteria.

Andere Therapieën

Indien er onvoldoende zuurstof in het bloed is, kan de COPD patiënt supplementaire zuurstof krijgen.

Uitvoerige pulmonaire revalidatie kan het aantal hospitalisatiedagen verminderen, de mogelijkheden om deel te nemen aan alledaagse activiteiten verhogen en de levenskwaliteit verbeteren. Deze programma's combineren opvoeding, trainingsoefeningen, voedingsadvies en professionele hulpverlening.

Het Beheren van Exacerbaties of Opstoten

Zelfs met een bestaande behandeling kan de patiënt soms perioden tegenkomen waarbij de symptomen plots verergeren. Dit wordt een exacerbatie genoemd en dit kan longfalen veroorzaken indien men niet meteen een adequate behandeling krijgt.

Exacerbaties kunnen veroorzaakt worden door een luchtwegeninfectie of een temperatuursschommeling of luchtverontreiniging. Wat ook de oorzaak mag zijn, het is zeer belangrijk meteen medische hulp te zoeken op het ogenblik dat men meer hoest, een verandering in de slijmen noteert of indien men moeilijkheden ondervindt bij het ademen.

Wanneer exacerbaties optreden, kan de COPD patiënt additionele medicatie nodig hebben, supplementaire zuurstof of een behandeling in het ziekenhuis.

Grote delen van dit artikel zijn overgenomen met toestemming van longen.org