WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

500 - 1599

500

In de Middeleeuwen werd de gelijkarmige balans verfijnd, de eerste verbetering sedert die van de Egyptenaren dertig eeuwen voordien. Het belangrijkste verschil was het betere draaipunt, een aan een balk bevestigde spijker of pivot en in een vork of 'gaffel' werkte.

844


In de middeleeuwen verschilden de gewichten van provincie tot provincie, in veel gevallen zelfs van stad tot stad. Karel de Grote (742-814) probeerde in zijn rijk gestandaardiseerde maten en gewichten in te voeren. Helaas beval zijn kleinzoon Karel de Kale (823-877) in 844:

"De priesters moeten jaarlijks een okshoofd tarwe, een okshoofd gerst en een okshoofd wijn aan de bisschop leveren, volgens de maten die in hun provincie wettelijk gebruikt worden"

1010


Obesitas was ook Abu Ali Ibn Sina of Avicenna (980-1037) bekend, een van de meest prominente Arabische wetenschappers die meer dan veertig medische werken publiceerde. In zijn medische encyclopedie beschreef hij de zoete urinesmaak van diabetici en waarschuwde hij voor het gevaar van obesitas voor de gezondheid.

1087

image011.jpg

In de zomer van 1087 tuimelde de Engelse koning Willem de Veroveraar (1028-1087) van zijn paard en liep hij inwendige verwondingen op in zijn buik waaraan hij bezweek. Men wilde hem in het Franse Caen begraven, maar omdat hij behoorlijk dik was en zijn lichaam door de warmte bovendien was opgezwollen probeerde men hem in een sarcofaag te proppen. Had men beter niet gedaan, want zijn buik barstte open en de kerk werd met een ondraaglijke stank vervuld. Hij was letterlijk gestorven omdat hij te dik was en volgens het verslag waren de vetten in zijn lichaam gesmolten en hadden die hem verdronken.

1100

image001_9.png

Op honderd jaar tijd werd het gebruik van de Stealyard tweemaal verboden in Engeland, het gebruik ervan verminderde echter niet tot Henry II (1133-1189) het toestel voor publieke wegingen verbood. In de Baltische en Oost-Europese landen en in het Verre Oosten wordt de Stealyard nog steeds gebruikt.

1105

image013.jpg 

De Franse koning Filip I (1052-1108) werd zo dik dat hij zijn paard niet meer kon bestijgen.

1137

image015.jpg 

De Franse Koning Lodewijk VI (1081-1137) werd smalend ook Lodewijk de Dikke genoemd. Zijn plotse dood op 1 augustus 1137 zou door dissenterie veroorzaakt zijn die het gevolg was van zijn ongebreidelde tafelgeneugtes.

1190

image051_6.jpg

Een perkamentrol Yamai no soshi met tekeningen van ziekten en afwijkingen werd eind van de 12de eeuw door een Japanse kunstenaar getekend. Op een van de afbeeldingen komt een corpulente woekeraar zijn geld opeisen bij schuldenaars. Obesitas werd in die tijd als de ziekte der rijken beschouwd.

1200

image002_6.png

In de dertiende eeuw werd op grote schaal handel gedreven, maar in de verschillende werelddelen gebruikte men andere gewichtsstandaarden, zelfs binnen hetzelfde land. Koning Edward I van Engeland (1239-1307) legde een basisstandaard vast voor gewichten, die vrij vlug in andere werelddelen werd aanvaard. De standaard werd de 'iron ulna' genoemd.

1250

De Azteken geloofden dat obesitas een bovennatuurlijke aandoening van de Goden was. Ze hadden een gesofistikeerd vocabularium voor obesitas en voor de specifieke plaats van vetophopingen, met inbegrip van dubbele kin en bierbuik.

1300


Bij het begin van de Renaissance werden obese mensen gestigmatiseerd omwille van hun gewicht, hun luiheid, hun onvermogen en hun nutteloosheid. De gewichttoenames waren aan de invoer van suiker te danken waarvan de consumptie zich onder de Europese adel en burgerij verspreidde. De artsen uit die tijd behandelden obesitas met aderlatingen, purgeren en een techniek van 'uitdrogen', waarbij de patiënt de raad kreeg om zo weinig mogelijk te drinken.

1324

Koning Edward II (1284-1327) van Engeland, de onbekwame zoon van Edward I (1239-1307), keerde terug naar het zaadconcept als gewichtseenheid, waarmee hij uiteraard een grote stap terugzette.

1328

image017.jpg

In zijn gedetailleerde Bijbel commentaar uit 1328 stelde de Franse Rabbijn Levi Ben Gersho (1288-1344):

"Het is geweten dat overtollig vet en obesitas redenen van onvruchtbaarheid zijn".

Verder legde hij uit dat Sarah en Rachel toelieten dat Abraham en Jacob kinderen kregen met hun dienstmeisjes, waardoor hun eigen eetlust zou verminderen wat tot gewichtsverlies zou leiden en de daaruit voortvloeiende conceptie.

1400

image004_4.png

Leonardo Da Vinci (1452-1519), een van de meest opmerkelijke wetenschappers uit zijn tijd, ontwierp de eerste geregistreerde zelf aangevende weegschaal. Hij maakte twee ontwerpen, eentje met een driehoekige afleesschaal, een andere met een semi-circulaire afleesschaal, maar beide werkten volgens hetzelfde principe. Het te wegen voorwerp werd in een opgehangen schaal geplaatst. De grafiek fungeerde als slinger en vond een nieuw evenwicht. Het gewicht werd door een loden slinger op de afleesschaal getoond. Zoals zoveel uitvindingen van Da Vinci was deze balans haar tijd ver vooruit en werd ze pas driehonderd jaar na zijn dood gefabriceerd. Gedurende zijn leven was er echter een precisieverbetering van de balans, die nu nog steeds gebruikt wordt, de ontwikkeling van de Swan Neck Beam.

1418

image019.jpg

Op 2 juni 1418 stierf Koningin Catharina van Lancaster (1373-1418) in het Spaanse Valladolid aan een hartaanval, die waarschijnlijk door haar corpulentie werd veroorzaakt.

1500

image005_2.png

Een van de eerste geregistreerde voorstellingen van de knife-edge is terug te vinden op het beroemde portret van George Gisze (1497-1562), de Hanza koopman, geschilderd door Hans Holbein de Jongere (1497-1543). Achter Gisze hangt een mooie muntweegschaal aan de wand, zo precies geschilderd dat men ze nadien kon reproduceren.

1540

image070_2.jpg

De Franse arts Jean Fernel (1497-1555) suggereerde dat overmatige voedselinname de 'aangeboren warmte' of 'levenswarmte' van het lichaam kon verzwakken. Het eten werd dan niet adequaat verwerkt en ruwe resten hoopten zich op. Het begin van een fatale cyclus, want elke extra voedselinname verhoogde de druk in het lichaam, waardoor de bloedvaten vernauwd werden wat zelfs tot een volledige afsluiting kon leiden. In het ergste geval scheurde het 'innerlijke vuur' waardoor de patiënt zou sterven. Fernel introduceerde de term 'fysiologie', de studie om de lichaamsfuncties te omschrijven en hij was de eerste die het wervelkanaal beschreef. Ook veronderstelde hij dat smaakpapillen gevoelig waren voor vet, wat later bewezen werd.

1547

image021.jpg

In Engeland stierf Koning Hendrik VIII (1491-1547) op 55-jarige leeftijd aan een hartaanval, die waarschijnlijk het gevolg van zijn obesitas was. Zijn rijkelijke appetijt veroorzaakte een grote gewichtstoename en het feit dat hij zes vrouwen had versleten veranderde niets aan zijn omvangrijke lichaamsproporties.

extad/peakflowmeter.be