WebiMed.net

Medische Informatie en Gezondheid

1800 - 1824

1800

Het is helemaal niet overdreven om de negentiende eeuw te bestempelen als het gouden tijdperk van de traditionele balans. Niet alleen was er het ontstaan en de uitbreiding van grote industriële dynastieën, maar tevens ontwikkelden er zich heel wat kleinere bedrijven. Tussen 1789 en 1914 telde het centrum van Parijs zo'n 650 verschillende fabricanten van gewichten en weegtoestellen.

1803

In Straatsburg ontving Charles Merlin (1770-1843) op 6 december 1803 het eerste Franse octrooi voor een weegbrug.

1804

Het nauwe verband tussen obesitas en gezondheid werd mooi geïllustreerd in het schilderij 'Der Völler' (de schranser) van de Duitser Georg Emanuel Opitz (1775-1841).

1806

In zijn tijd was de Britse gevangenisbewaker Daniel Lambert (1770-1809) de zwaarste man ter wereld, zoals blijkt uit een schilderij van de Brit Benjamin Marshall (1768-1835) uit 1806. Tijdens zijn jeugd was Lambert een fervent en uiterst sterke atleet, zo vocht hij met beren in de straten van Leicester. Op zeker ogenblik verhoogde zijn gewicht dramatisch, ook al was hij atletisch actief, onthield hij zich naar eigen zeggen van alcohol en at hij geen ongewone hoeveelheden voedsel. In 1805 woog hij 318 kg waardoor hij de zwaarste persoon uit de geschiedenis werd tot dan toe. Door armoede gedwongen stelde hij zich tegen betaling tentoon in zijn Londens appartement. In juni 1809 stierf hij een plotse dood in Stamford. Op dat ogenblik woog hij 335 kg, waardoor er een houten lijkkist nodig was van meer dan 10 m³. Ondanks de kist was uitgerust met wielen, hadden twintig mannen een half uur nodig om ze naar het graf te sleuren.

1810

De Britse chirurg William Wadd (1776-1829), die arts was aan het Engels Hof, koppelde tafelexcessen aan gevaarlijke toestanden, die in het lichaam overmatige vetophopingen veroorzaakten. Zijn eerste behandelingsprincipe was dan ook om voedsel met weinig voedingswaarde te nuttigen. Ook wees hij erop dat heel wat artsen de behandeling van zwaarlijvige patiënten weigerden, omdat ze de groeiende obesitas-epidemie van de vroege jaren 1800 niet als een heuse en gevaarlijke ziekte beschouwden

"Als het stijgen van de welvaart en het verfijnen van de moderne tijd de neiging heeft om de pest uit onze steden te verbannen, voerden ze waarschijnlijk een hele reeks zenuwaandoeningen in en verhoogden ze de frequentie van corpulentie. Het is ongetwijfeld een bijzondere omstandigheid dat een ziekte waarvan gedacht werd dat ze een kenmerk was van de bewoners van dit eiland, zo weinig aandacht kreeg."

1820

De draagbare Quintenz platformweegschaal werd door Friedrich Alois Quintenz (1774-1822) geïntroduceerd. De monnik uit Straatsburg vond in 1822 ook de decimale balans uit, die hij patenteerde.

1824

Op 18 april 1824 lieten Frédéric Rollé (1774-1822) en Jean Baptiste Schwilgué (1776-1856) de eerste decimale weegschaal registreren. Samen stichtten zij de 'Société Alsacienne de Constructions Mécaniques'. Schwilgué ontwierp ook de derde astronomische klok van de kathedraal van Straatsburg. Samen met zijn zoon Charles (1800-1863) nam hij in 1844 een patent op een rekenmachine met toetsen.